Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Màster en Advocacia
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Durada: 1 any i mig
Crèdits ECTS: 90
Títol a que dona dret: Màster oficial en Advocacia
Centre docent: Facultat de Dret, Economia i Turisme
Carrer de Jaume Ii, 73 (Campus de Cappont)
CP 25001 Lleida
Tel + 34 973703208
Fas + 34 973703209
http://www.fdet.udl.cat/

Nombre de places ofertades: 22

Denominació del mòdul

Tipus

ECTS

Mòdul Deontologia i organització professional

Obligatori

9

Mòdul Tècniques per l'exercici professional

Obligatori

6

Mòdul Assessoria i Litigació

Obligatori

39

Mòdul Pràctiques externes

Obligatori

30

Treball Fi de Màster

Obligatori

6

SUMA TOTAL CRÈDITS

90

 

Curs 2024-2025

PRIMER CURS
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14610 PRÀCTIQUES I B 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14612 PRÀCTIQUES II B 24
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14611 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 6