Guies docents de cursos anteriors

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
2n SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14610 PRÀCTIQUES I B 6
SEGON CURS
1r SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14612 PRÀCTIQUES II B 24
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
14611 TREBALL DE FI DE MÀSTER B 6